Contacta UGT FICA Catalunya

ON SOM

Federació nacional UGT-FICA Catalunya
Plaza Vazquez Montalbán Nº 6 2ª Planta (Rbla. del Raval 29-35)
08001 Barcelona
933 018 362
933 020 625 (fax)
Email:info@ugtfica.cat