UGT FICA CATALUNYA

#YoTrabajoGratis

#YoTrabajoGratis #NosotrasTrabajamosGratis #EllaTrabajaGratis
#JoTreballoGratis #NosaltresTreballemGratis #EllesTreballenGratis

Propostes, entre altres:

  • Una llei d’igualtat salarial, perquè és fonamental legislar per eradicar aquesta discriminació per raó de sexe, que implica salaris, prestacions i pensions més baixes.
  • Important abordar la bretxa salarial des del Diàleg Social. Reforçar el vincle dels plans d’Igualtat amb els convenis sectorials perquè són negociació col·lectiva.
  • Avançar en el desenvolupament de la Llei d’Igualtat

EXIGIM LA FI DE LA BRETXA SALARIAL I DEMANDEM UNA LLEI D’IGUALTAT SALARIAL